Cookies a podobné technologie

Soubory cookie a podobné technologie:

 • Když navštívíte službu, můžeme využívat soubory cookie a podobné technologie (jako jsou pixelové tagy, webové signály nebo místní úložiště) ke shromažďování údajů o tom, jakým způsobem ButyBOOK používáte, a abychom vám poskytovali požadované funkce.
 • Můžeme požádat inzerenty nebo jiné partnery, aby do vašeho zařízení umístili reklamu nebo poskytli určité služby, které mohou používat soubory cookie nebo podobné technologie umístěné námi nebo třetí stranou.
 • Další informace jsou pro vás k dispozici v části o souborech cookie.

Informace v souboru protokolu:

 • Informace v souboru protokolu prohlížeč automaticky nahlásí pokaždé, když požádáte o přístup (neboli když navštívíte) nějakou webovou stránku nebo aplikaci. Mohou být také poskytnuty tehdy, když do prohlížeče nebo zařízení stahujete obsah nějaké webové stránky nebo aplikace.
 • Při používání služby naše servery automaticky v souboru protokolu zaznamenávají určité informace, jako je webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, odkazující/konečné stránky a adresy URL, počet kliknutí a způsob interakce s odkazy ve službě, názvy domény, cílové stránky, zobrazené stránky a další podobné informace. Podobné informace také shromažďujeme z e-mailů odeslaným našim uživatelům. Tyto informace nám pomáhají dosledovat, které e-maily uživatelé otevřou a na které odkazy příjemci kliknou. Tyto údaje nám umožňují přesněji hlásit potíže a zlepšovat službu.

Identifikační údaje zařízení:

 • Když k přístupu do naší služby používáte mobilní zařízení (například tablet nebo telefon), můžeme přistupovat, shromažďovat, monitorovat a ukládat do zařízení přímo nebo vzdáleně jeden nebo více „identifikačních údajů zařízení“. Identifikační údaje zařízení jsou malé datové soubory nebo podobné datové struktury uložené ve vašem mobilním zařízení nebo s ním spojené, které dané mobilní zařízení jedinečně identifikují. Identifikační údaje zařízení mohou být data uložená ve spojení s hardwarem zařízení, data uložená v souvislosti s operačním systémem zařízení nebo jiným softwarem nebo data, která do zařízení odeslal ButyBOOK.
 • Identifikační údaje zařízení mohou nám nebo partnerům z řad třetích stran poskytovat informace o tom, jakým způsobem procházíte Internet nebo používáte službu. Stejně tak mohou nám nebo jiným stranám pomoci při poskytování hlášení nebo přizpůsobeného obsahu a reklam. Pokud je použití nebo dostupnost identifikačních údajů zařízení zhoršená nebo vypnutá, nemusí některé funkce služby správně fungovat.

SDÍLENÍ ÚDAJŮ

Bez vašeho souhlasu (s výjimkou případů, kdy je v těchto zásadách uvedeno jinak) vaše údaje nepronajmeme ani neprodáme jiným společnostem mimo ButyBOOK (nebo mimo skupinu společností, jichž je ButyBOOK součástí).

S kým můžeme sdílet vaše údaje:

 • Uživatelský obsah a údaje (zejména informace získané ze souborů cookie, souborů protokolů, identifikačních údajů zařízení, dat o umístění a používání) můžeme sdílet s podniky, které právně tvoří součást skupiny společností, jejichž součástí je i ButyBOOK, nebo s takovými, které se součástí této skupiny teprve stanou (dále jako „partneři“). Partneři mohou tyto údaje používat k poskytování, porozumění a zlepšování služby (včetně analytických údajů ohledně poskytování) i vlastních služeb partnerů (sem patří i možnost poskytovat vám lepší a relevantnější zážitky). Tito partneři budou nicméně respektovat vaše vybrané možnosti ohledně toho, kdo může vidět vaše fotky.
 • Vaše údaje a informace z takových nástrojů, jako jsou soubory cookie, soubory protokolů, identifikační údaje zařízení nebo data umístění, můžeme rovněž sdílet s organizacemi z řad třetích stran, které nám pomáhají vám službu poskytovat (dále jako „poskytovatelé služeb“). Naši poskytovatelé služeb získají přístup k vašim údajům v míře nezbytně nutné k tomu, aby vám mohli službu poskytovat při zachování přiměřených podmínek důvěrnosti.
 • Určité informace (například data souborů cookie) můžeme také sdílet s reklamními partnery z řad třetích stran. Tyto údaje by umožnily reklamním sítím třetích stran (mimo jiné) poskytovat cílené reklamy, o nichž se domníváme, že pro vás budou nejzajímavější.
 • Můžeme odebrat určité údaje, které by vás mohly identifikovat, a anonymní data sdílet s jinými subjekty. Vaše údaje můžeme také sloučit s jinými údaji, a to tak, aby již nebyly spojovány s vámi, a tyto souhrnné informace dále sdílet.