Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte v ButyBOOKu (dále jako „ButyBOOK“, „my“, „nám“ nebo „naše“). ButyBOOK nabízí rychlý, nádherný a zábavný způsob, jak prostřednictvím platformy pro sdílení obsahu sdílet média. Prostě pořiďte fotku, vyberte filtr k úpravě jejího vzhledu a nálady, přidejte komentáře (pokud chcete) a můžete ji sdílet.

 • Naše Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem my a některé spolupracující společnosti shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme informace vztahující se k našim mobilním službám, webové stránce či jakémukoli softwaru poskytnutému ve spojení se službami ButyBOOKu (dále společně jako „služba“) a jaké máte ohledně shromažďování a používání údajů možné volby.
 • Používáním naší služby vyjadřujete srozumění a souhlas s tím, že vám poskytujeme platformu určenou k publikování obsahu ve službě (včetně fotek, komentářů a dalších materiálů („dále jako „uživatelský obsah“)) a k veřejnému sdílení uživatelského obsahu. Znamená to, že při dodržení smluvních podmínek těchto Zásad ochrany osobních údajů a našich Podmínek použití (které naleznete na adrese http://ButyBOOK.cz) mohou ostatní uživatelé vyhledávat, zobrazovat, používat a sdílet veškerý uživatelský obsah, který prostřednictvím služby zveřejníte.
 • Naše zásady se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby používající službu (dále jako „uživatelé“).
 1. SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

Shromažďujeme následující druhy údajů.

Údaje, které nám poskytnete přímo:

 • Vaše uživatelské jméno, heslo a e-mailová adresa, které jste zadali při registraci pro ButyBOOKový účet.
 • Informace v profilu, které jste uvedli v uživatelském profilu (jako je třeba jméno a příjmení, obrázek nebo telefonní číslo). Tyto údaje nám umožňují, aby vás nebo ostatní bylo možné v ButyBOOKu vyhledat.
 • Uživatelský obsah (jako například fotky, komentáře a další materiály), které uveřejníte ve službě.
 • Komunikace mezi vámi a ButyBOOKem; například vám můžeme posílat e-maily související s poskytováním služby (jako třeba ověření účtu, změny nebo aktualizace funkcí služby, technická a bezpečnostní oznámení). Upozorňujeme, že e-maily související s poskytováním služby nelze odhlásit.

Vyhledávání přátel v ButyBOOKu:

 • Pokud se tak rozhodnete, můžete využít funkci Vyhledávání přátel k nalezení dalších lidí s ButyBOOKovým účtem, a to prostřednictvím (i) svého seznamu kontaktů, (ii) webů sociálních médií třetích stran nebo (iii) vyhledáním jmen nebo uživatelských jmen v ButyBOOKu.
 • Pokud se přátele rozhodnete vyhledat prostřednictvím (i) seznamu kontaktů zařízení, přistoupí ButyBOOK k seznamu kontaktů s cílem určit, zda někdo spojený s vašimi kontakty nepoužívá ButyBOOK.
 • Pokud se přátele rozhodnete vyhledat prostřednictvím (ii) webů sociálních médií třetích stran, budete vyzváni, abyste vytvořili propojení s danou službou třetí strany a byli srozuměni s tím, že na veškeré informace, které nám takováto služba může poskytnout, se budou vztahovat tyto Zásady ochrany osobních údajů.
 • Pokud se přátele rozhodnete vyhledat (iii) prostřednictvím vyhledání jmen nebo uživatelských jmen na ButyBOOKu, pak jednoduše zadejte jméno, které chcete vyhledat, a služba ho vyhledá.
 • Poznámka k funkci „Pozvat přátele“:Pokud se někoho rozhodnete pozvat do služby prostřednictvím funkce „Pozvat přátele“, můžete danou osobu vybrat přímo ze seznamu kontaktů zařízení, nebo poslat SMS či e-mail z osobního účtu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že jste odpovědni za veškeré poplatky vztahující se na komunikaci odeslanou ze zařízení. Protože toto pozvání pochází přímo z vašeho osobního účtu, nemůže k této komunikaci společnost ButyBOOK přistupovat ani ji kontrolovat.

Analytické údaje:

 • K měření přenosů a trendů využití ve službě používáme analytické nástroje třetích stran. Tyto nástroje shromažďují informace odeslané ze zařízení nebo naší služby, včetně navštívených webových stránek, doplňků a dalších informací, které nám službu pomáhají zlepšovat. Tyto analytické údaje shromažďujeme a využíváme společně s analytickými údaji od dalších uživatelů, takže je nelze rozumně využít k identifikaci konkrétního uživatele.

Soubory cookie a podobné technologie:

 • Když navštívíte službu, můžeme využívat soubory cookie a podobné technologie (jako jsou pixelové tagy, webové signály nebo místní úložiště) ke shromažďování údajů o tom, jakým způsobem ButyBOOK používáte, a abychom vám poskytovali požadované funkce.
 • Můžeme požádat inzerenty nebo jiné partnery, aby do vašeho zařízení umístili reklamu nebo poskytli určité služby, které mohou používat soubory cookie nebo podobné technologie umístěné námi nebo třetí stranou.
 • Další informace jsou pro vás k dispozici v části o souborech cookie.

Informace v souboru protokolu:

 • Informace v souboru protokolu prohlížeč automaticky nahlásí pokaždé, když požádáte o přístup (neboli když navštívíte) nějakou webovou stránku nebo aplikaci. Mohou být také poskytnuty tehdy, když do prohlížeče nebo zařízení stahujete obsah nějaké webové stránky nebo aplikace.
 • Při používání služby naše servery automaticky v souboru protokolu zaznamenávají určité informace, jako je webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, odkazující/konečné stránky a adresy URL, počet kliknutí a způsob interakce s odkazy ve službě, názvy domény, cílové stránky, zobrazené stránky a další podobné informace. Podobné informace také shromažďujeme z e-mailů odeslaným našim uživatelům. Tyto informace nám pomáhají dosledovat, které e-maily uživatelé otevřou a na které odkazy příjemci kliknou. Tyto údaje nám umožňují přesněji hlásit potíže a zlepšovat službu.

Identifikační údaje zařízení:

 • Když k přístupu do naší služby používáte mobilní zařízení (například tablet nebo telefon), můžeme přistupovat, shromažďovat, monitorovat a ukládat do zařízení přímo nebo vzdáleně jeden nebo více „identifikačních údajů zařízení“. Identifikační údaje zařízení jsou malé datové soubory nebo podobné datové struktury uložené ve vašem mobilním zařízení nebo s ním spojené, které dané mobilní zařízení jedinečně identifikují. Identifikační údaje zařízení mohou být data uložená ve spojení s hardwarem zařízení, data uložená v souvislosti s operačním systémem zařízení nebo jiným softwarem nebo data, která do zařízení odeslal ButyBOOK.
 • Identifikační údaje zařízení mohou nám nebo partnerům z řad třetích stran poskytovat informace o tom, jakým způsobem procházíte Internet nebo používáte službu. Stejně tak mohou nám nebo jiným stranám pomoci při poskytování hlášení nebo přizpůsobeného obsahu a reklam. Pokud je použití nebo dostupnost identifikačních údajů zařízení zhoršená nebo vypnutá, nemusí některé funkce služby správně fungovat.

Metadata:

 • Metadata jsou obvykle technické údaje související s uživatelským obsahem. Metadata mohou například popisovat, jakým způsobem, kdy a kým byl uživatelský obsah shromážděn a v jakém je formátu.
 • Uživatelé mohou metadata přidat (nebo jim metadata mohou být přidána) do uživatelského obsahu, včetně hashtagu (například k označení klíčových slov při zveřejnění fotky), geotagu (například k označení umístění fotky), komentářů a dalších dat. V uživatelském obsahu tak mohou ostatní lépe vyhledávat a je interaktivnější. Pokud fotku označíte nějakým geotagem nebo ji označíte pomocí rozhraní API jiné společnosti a pokud fotku v souladu se svým nastavením soukromí zveřejníte, uloží se zeměpisná šířka a délka fotky a bude ji možné vyhledávat (prostřednictvím funkce umístění nebo mapy).
 1. VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

Kromě některých konkrétních způsobů využívání údajů, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, můžeme získané údaje používat k následujícím účelům:

 • pomoci vám získat efektivní přístup k údajům i po přihlášení;
 • zapamatování údajů, takže je během návštěvy (nebo až službu navštívíte příště) nebudete muset zadávat znovu;
 • poskytování přizpůsobeného obsahu a informací (vám i ostatním), kam mohou patřit i online reklamy a jiné formy marketingu;
 • poskytování, zlepšování, testování a monitorování efektivity služby;
 • vývoji a testování nových produktů a funkcí;
 • monitorování metrik, jako je například celkový počet návštěvníků, přenosy a demografické vzorce;
 • diagnostice nebo opravení technických potíží;
 • automatické aktualizaci aplikace ButyBOOK ve vašem zařízení.
 • ButyBOOK nebo jiní uživatelé mohou ve službě spouštět soutěže, speciální nabídky nebo jiné události či aktivity (dále jako „události“). Pokud se nějaké události nechcete účastnit, nepoužívejte příslušná metadata související s danou událostí (jako třeba hashtag nebo geotag).
 1. SDÍLENÍ ÚDAJŮ

Bez vašeho souhlasu (s výjimkou případů, kdy je v těchto zásadách uvedeno jinak) vaše údaje nepronajmeme ani neprodáme jiným společnostem mimo ButyBOOK (nebo mimo skupinu společností, jichž je ButyBOOK součástí).

S kým můžeme sdílet vaše údaje:

 • Uživatelský obsah a údaje (zejména informace získané ze souborů cookie, souborů protokolů, identifikačních údajů zařízení, dat o umístění a používání) můžeme sdílet s podniky, které právně tvoří součást skupiny společností, jejichž součástí je i ButyBOOK, nebo s takovými, které se součástí této skupiny teprve stanou (dále jako „partneři“). Partneři mohou tyto údaje používat k poskytování, porozumění a zlepšování služby (včetně analytických údajů ohledně poskytování) i vlastních služeb partnerů (sem patří i možnost poskytovat vám lepší a relevantnější zážitky). Tito partneři budou nicméně respektovat vaše vybrané možnosti ohledně toho, kdo může vidět vaše fotky.
 • Vaše údaje a informace z takových nástrojů, jako jsou soubory cookie, soubory protokolů, identifikační údaje zařízení nebo data umístění, můžeme rovněž sdílet s organizacemi z řad třetích stran, které nám pomáhají vám službu poskytovat (dále jako „poskytovatelé služeb“). Naši poskytovatelé služeb získají přístup k vašim údajům v míře nezbytně nutné k tomu, aby vám mohli službu poskytovat při zachování přiměřených podmínek důvěrnosti.
 • Určité informace (například data souborů cookie) můžeme také sdílet s reklamními partnery z řad třetích stran. Tyto údaje by umožnily reklamním sítím třetích stran (mimo jiné) poskytovat cílené reklamy, o nichž se domníváme, že pro vás budou nejzajímavější.
 • Můžeme odebrat určité údaje, které by vás mohly identifikovat, a anonymní data sdílet s jinými subjekty. Vaše údaje můžeme také sloučit s jinými údaji, a to tak, aby již nebyly spojovány s vámi, a tyto souhrnné informace dále sdílet.

S kým můžete na základě svého rozhodnutí sdílet uživatelský obsah:

 • Veškeré údaje nebo obsah, který dobrovolně zveřejníte pro účely publikace ve službě (jako je třeba uživatelský obsah), se stane veřejným (bude se však řídit veškerým souvisejícím nastavením soukromí). Chcete-li nastavení soukromí ve službě změnit, změňte nastavení profilu. Jakmile jednou uživatelský obsah sdílíte nebo zveřejníte, mohou daný uživatelský obsah ostatní dále sdílet.
 • V závislosti na nastavení profilu a soukromí budou veškerý vámi zveřejněný uživatelský obsah moci vyhledávat ostatní uživatelé a bude podléhat použití v rámci rozhraní API ButyBOOKu. Používání rozhraní API ButyBOOKu podléhá Podmínkám použití rozhraní API, které začleňují i tyto Zásady ochrany osobních údajů.
 • Pokud údaje zveřejněné ve službě odeberete, může být stále možné zobrazovat jejich kopie ze stránek služby uložených do mezipaměti nebo z archivovaných stránek (nebo v případě, že jiní uživatelé nebo třetí strany dané informace okopírovali nebo uložili pomocí rozhraní API ButyBOOKu).

Postup v případě změny majitele:

 • Pokud nějaké jiné organizaci prodáme či jiným způsobem převedeme část nebo celý ButyBOOK nebo náš majetek (například v rámci takových transakcí, jako je sloučení, akvizice, vyhlášení bankrotu, zánik nebo likvidace), mohou být mezi prodávanými nebo převáděnými položkami i vaše údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa, uživatelský obsah nebo jakékoli jiné informace shromážděné prostřednictvím služby. Vlastníkem vašeho vlastního uživatelského obsahu zůstáváte i nadále vy. Závazky, které jsme v těchto Zásadách ochrany osobních údajů učinili, bude muset příslušný kupec nebo nabyvatel respektovat.

Reakce na právně podložené žádosti a zabránění vzniku škod:

 • Vaše údaje jsme oprávněni zobrazovat, uchovávat a sdílet, budeme-li k tomu vyzváni právně podloženou žádostí (například na základě povolení k odtajnění uloženého obsahu nebo soudního příkazu) a budeme-li se v dobré víře domnívat, že je takový postup vyžadován zákonem. Sem mohou spadat právně podložené žádosti z jurisdikcí mimo Spojené státy, kde se v dobré víře domníváme, že je takový postup vyžadován zákonem dané jurisdikce, ovlivní uživatele v dané jurisdikci nebo je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy. Informace můžeme používat, uchovávat a sdílet rovněž v případě, že se dobré víře domníváme, že je to nezbytné ke zjištění, zabránění a řešení podvodů a jiné protiprávní činnosti, vaší i naší ochraně, včetně situací, kdy se jedná o vyšetřování nebo k zabránění úmrtí a aktuálního ohrožení lidského zdraví. Informace, které o vás obdržíme, můžeme zobrazovat, zpracovávat a uchovávat delší dobu v případě, že jsou předmětem právně podložené žádosti či povinnosti, oficiálního policejního vyšetřování nebo vyšetřování v souvislosti s možným porušením našich podmínek a zásad, nebo je nutné takové údaje uchovat, abychom zabránili jiné újmě.
 1. ULOŽENÍ ÚDAJŮ

Uložení a zpracování:

 • Údaje shromážděné prostřednictvím této služby mohou být uloženy nebo zpracovány ve Spojených státech nebo v jakékoli jiné zemi, ve které má ButyBOOK, partneři nebo poskytovatelé služeb pobočky.
 • Společnost ButyBOOK, její partneři nebo poskytovatelé služeb mohou údaje, které byly o vás shromážděny (včetně osobních údajů), převádět z jedné země do druhé a z vaší země nebo jurisdikce do jiných zemí nebo jurisdikcí po celém světě. Pokud se nacházíte v Evropské unii nebo dalších oblastech, kde se zákony o shromažďování a používání údajů mohou od zákonů Spojených států lišit, upozorňujeme, že údaje (včetně osobních údajů) můžeme převést do země nebo jurisdikce s jinými zákony na ochranu údajů, než jaké platí ve vaší jurisdikci.
 • Registrací k této službě nebo jejím používáním vyjadřujete souhlas s převodem údajů do Spojených států nebo jakékoli jiné země, ve které má společnost ButyBOOK, partneři nebo poskytovatelé služeb pobočky, a s používáním a zveřejňováním vašich údajů tak, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Abychom údaje shromážděné prostřednictvím služby uchovali v bezpečí, činíme opatření přiměřená příslušnému obchodnímu účelu, a před tím, než vám udělíme přístup k vašemu účtu, podnikneme přiměřené kroky k ověření vaší identity (jako je třeba vyžádání si jedinečného hesla). Společnost ButyBOOK nicméně nemůže zajistit zabezpečení jakýchkoli údajů, které přenášíte do ButyBOOKu, nebo zaručit, že údaje ve službě nemohou být zpřístupněny, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny.
 • Pomozte nám tím, že přispějete svým dílem. Vždy jste odpovědni za to, že svoje jedinečné heslo a informace o účtu uchováte v bezpečí, a že budete kontrolovat přístup k e-mailům mezi vámi a ButyBOOKem. Na vaše nastavení soukromí mohou mít rovněž vliv změny, které ve svých službách provedou sociální média propojená s ButyBOOKem. Za opatření v oblasti funkcí, ochrany soukromí nebo zabezpečení jakékoli jiné organizace neneseme odpovědnost.
 1. VAŠE ÚDAJE, VAŠE VOLBY

Informace o vašem účtu a nastavení profilu/soukromí:

 • Účet můžete kdykoli aktualizovat tak, že se přihlásíte a změníte nastavení profilu.
 • Z e-mailové komunikace s námi se můžete odhlásit tím, že kliknete na odkaz pro odhlášení poskytnutý v těchto komunikacích. Jak jsme uvedli výše, nemusí být možné zrušit registraci ke sdělením souvisejícím se službou (jako jsou ověření účtu, potvrzení a upomínky související s nákupem a fakturací, změny/aktualizace funkcí služby, technická nebo bezpečnostní oznámení).
 • Další informace o kontrole a změně informací uvedených u účtu

Doba uchovávání uživatelského obsahu:

 • Poté, co svůj účet ukončíte nebo deaktivujete, může společnost ButyBOOK, její partneři nebo poskytovatelé služeb uchovávat údaje (včetně informací o profilu) a uživatelský obsah pro komerčně přiměřenou dobu pro účely zálohování, archivace nebo auditování.
 • Další informace o odstranění účtu
 1. OCHRANA SOUKROMÍ NEZLETILÝCH

Společnost ButyBOOK vědomě neshromažďuje ani nevyžaduje žádné informace od kohokoli ve věku 13 let nebo méně, ani takovýmto osobám vědomě neumožňuje registraci do služby. Tato služba a její obsah není určena pro děti mladší 16 let. Jestliže zjistíme, že jsme bez souhlasu rodičů shromáždili osobní údaje nezletilé osoby mladší16 let, takovéto údaje co nejrychleji odstraníme. Pokud se domníváte, že bychom mohli mít údaje od nezletilé osoby mladší 16 let, kontaktujte nás.

 1. JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY

Nejsme odpovědni za postupy, které používají jiné webové stránky nebo služby propojené s naší službou (včetně informací nebo obsahu v nich obsaženém). Pamatujte si, že když použijete odkaz na přechod z naší služby na jinou webovou stránku nebo službu, na tyto webové stránky nebo služby třetích stran se naše Zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Procházení jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran nebo interakce s nimi (včetně stránek nebo služeb, které mají odkaz na našich webových stránkách), podléhají vlastním pravidlům a zásadám příslušných třetích stran. Kromě toho vyjadřujete souhlas s tím, že nejsme odpovědni ani nemáme kontrolu nad jakýmikoli třetími stranami, které oprávníte k přístupu ke svému uživatelskému obsahu. Pokud používáte webovou stránku nebo službu třetí strany a povolíte jí přístup k uživatelskému obsahu, činíte tak na svoje vlastní riziko.

 1. JAK NÁS KONTAKTOVAT OHLEDNĚ ZESNULÉHO UŽIVATELE

V případě úmrtí uživatele ButyBOOKu nás kontaktujte. Naše komunikace obvykle probíhá prostřednictvím e-mailu; pokud budeme potřebovat jakékoli další informace, obrátíme se na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.

 1. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Máte-li další dotazy k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nebo ke službě, vyhledejte příslušný kanál podpory v Centru nápovědy, jehož prostřednictvím nás můžete kontaktovat.

 1. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ButyBOOK může tyto Zásady ochrany osobních údajů příležitostně upravit nebo aktualizovat. K zásadám se proto pravidelně vracejte. Jak bude za příslušných okolností vhodné, můžeme pro vás zajistit i další způsoby oznámení úprav nebo aktualizací. Pokud budete ButyBOOK nebo službu dále používat i po úpravách těchto Zásad ochrany osobních údajů, vyjadřujete tím s těmito úpravami souhlas.